Slovak English German

  

SESTERSKÁ FIRMA

eurobetM

Polyfunkčný objekt Lužianky

Názov: Administratívno – skladovací objekt

Umiestnenie: Rastislavova ul. 323, Lužianky, okr. Nitra

Úžitková plocha objektu: 446 m2 (admin. priestor 239m2, sklad. priestor 207 m2)

Pozemok: p.č. 1333/1, 1333/8, 1333/9

Výmera pozemku: LV č. 2760 - 4495 m2

 

Spoločnosť prevádzkuje polyfunkčný objekt, ktorý sa nachádza na Rastislavovej ulici č. 323, Lužianky, Nitra. Objekt pozostáva z administratívnej časti a zo skladovej časti. Administratívna časť objektu je dvojpodlažná. Nachádzajú sa tu kancelárske priestory s príslušným technickým a sociálnym zázemím. Skladová časť je v zadnej časti. Je tvorená dvomi skladovými plochami. Objekt je napojený na inžinierske siete. V areáli sú vybudované vonkajšie spevnené a parkovacie plochy. Za objektom sa nachádza voľná plocha o výmere cca 2000m2 , ktorú je možné využiť na rôzne účely (výstavba, skladovanie, obchod atď. ).

Objekt je v súčasnej dobe z časti prenajatý. Využívajú ho obchodné a poradenské spoločnosti.

 

MAPA: