úvodná stránka | kontakt
Rok Názov Miesto Fotoalbum
2011 Rodinny dom Nitra – Kalvária Nitra
2011 Centrum kultúry, zeleň a drobná architektúra Paňa
2011 Poliklinika Nitra – Chrenová – odstránenie azbestu, zateplenie a výmena okien Nitra
2011 Radové domy Nová Chrenová II.etapa Nitra
2011 Rekonštrukcia fasády ZŠ a MŠ Golianovo
2011 Rekonštrukcia domu smútku Golianovo
2011 Centrum kultúry Paňa
2011 Revitalizácia centrálnej obecnej plochy Veľký Lapáš
2011 Rekonštrukcia verejného priestranstva Golianovo
2010 Zateplenie objektu Hlavná ul. Vráble
2010 Rekonštrukcia kultúrneho domu Párovské Háje
2010 ZŠ Pri podlužianke 6 Levice
2010 Výmena okien - poliklinika Chrenová Nitra
2010 Rekonštrukcia polyfunkčného objektu „V-CENTRUM” Vráble
2010 Rekonštrukcia Kultúrneho domu Párovské Háje
2010 Nová Chrenová - radové domy I. etapa Nitra
2010 Nadstavba budovy ZSŠ služieb a obchodu Nové Zámky
2010 Centrum kultúry Obec Paňa
2009 ZÚŠ J. Rosinského, rekonštrukcia Nitra
2009 Rekonštrukcia Centra - zdravia Párovské Háje
2009 Oprava predajne a vstupu do fi AgroTami Nitra
2009 Zmena technológie TetraPack firmy Agrotami, a.s. Nitra
2009 Tabaková veža, rekonštrukcia administratívneho komplexu Levice
2009 OcÚ Žitavany, rekonštrukcia Žitavany
2009 Nová Chrenová, rodinné domy - radová výstavba Nitra
2009 MŠ Janíkovce, rekonštrukcia a prístavba Janíkovce
2009 Renault Vráble, parkovacie priestory Vráble
2009 Centrum zdravia Párovské háje Nitra
2009 Centrum voľného času Domino Nitra
2008 MsÚ-Nitra, rekonštrukcia WC Nitra
2008 Štatistický úrad - spevnené plochy a parkovisko Nitra
2008 MŠ Golianovo, rekonštrukcia - prestavba školského klubu na MŠ, ihrisko Golianovo
2008 Oprava schodiska Skalná ul. Nitra
2008 Poliklinika Chrenová, rekonštrukcia vstupných priestorov Nitra
2008 Vyčistenie, vypratanie a oprava priestorov kotolne firmy Agrotami  
2007 Polyfunkčný objekt Koprivnica
2007 Polyfunkčný objekt Moravská ul. Vráble
2007 Kultúrny dom Janíkovce
2007 Administratívno – skladovací objekt
2007 Základ pod lis PHMAD 600 hmotn. 60t Švec a spol. Vráble
2007 Kníhkupectvo Viera – prístavba a nadstavba Nitra
2007 Rekonštrukcia objektu pre administratívno – obchodnú budovu spoločnosti STAVEX Nitra
2007 Rozšírenie STL plynov. a vod Golianovo
2007 Oprava priestorov Levitex, s.r.o.
2007 Majer Kováčová
2007 ČOV Jarok
2007 Stavebné a adaptačné práce ZŠ Záborského Vráble
2007 Centrum zdravia II. etapa Vráble
2007 Chodník Kollárova ul Vráble
2007 Kompletné vybudovanie 4 odp. žúmp Komjatice
2007 Viacúčelové ihrisko Janíkovce
2007 Prestavba a rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch KD a OÚ Michal nad Žitavou
2007 Prístrešok k hale – komunikácia a spodná stavba Švec a spol. Vráble
2007 Zateplenie fasády – Gymnázium Golianova Nitra
2007 Domov pre osamelých rodičov Nitra
2007 MM COMPANY Lužianky
2006 Sociálne zariadenie II – Gymnázium Vráble Vráble
2006 Stavebná údržba – areál EMO Mochovce
2006 Oprava oplotenia Topoľova ul. Nitra
2006 Stavebné úpravy, opravy, spevnené plochy v meste Vráble mesto Vráble
2006 Chodník – Kollárová ul. Vráble
2006 Tenisový kurt Trávnica
2006 Rekonštrukcia objektu kamenárskej výroby V-Centrum Vráble
2006 Stavebné úpravy a opravy – tržnica Vráble Vráble
2006 Zateplenie budov – areál spoločnosti Švec a spol. Vráble
2006 Majer Kováčová Kováčová – Tehla
2006 Víno Nitra Nitra
2006 Rekonštrukcia polyfunkčného objektu spol. LOCUS Vráble
2006 Chodník Janíkovce Nitra
2006 Rekonštrukcia vnútorných priestorov SENIOR CENTRUM BANIČOVA Nitra
2006 Klientské centrum služieb MsÚ – rekonštrukcia Nitra
2006 Oprava striech ZŠ Bethovenova Nitra
2006 Rekonštrukcia CVČ Domino – Chrenová Nitra
2006 Oprava priestorov škôlky – MŠ Kollárová Nitra
2005 Stavebné práce, opravy, rekonštrukcie, adaptácia objektov mesto Nitra
2005 Misijná kongregácia SDS – oprava strechy Nitra
2005 Stavebná údržba, rekonštrukcia a opravy EMO Mochovce
2005 Rekonštrukcia kaštieľa Trávnica
2005 Oprava striech ZŠ a MŠ – Mesto Nitra mesto Nitra
2005 Oprava striech v areály spoločnosti Víno Nitra Víno Nitra
2005 Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov / nadstavba - Babindol, novostavba – Nitra, Zobor Nitra-Zobor
2005 Prekládka vodovodného potrubia DN 500 Hlohovec
2005 Oprava strechy na Oú Paňa
2005 Stavebné úpravy – obchodné priestory Vráble
2005 Úprava podláh – pivnica Víno Nitra Lužianky
2005 Oprava a údržba objektu Pošta Dolné Krškany
2005 Oprava strechy – dom smútku Červený Hrádok
2005 Rekonštrukcia relaxačného a jazdeckého areálu Podkylava
2005 Oprava sociálnych zariadení Gymnázium Vráble Vráble
2005 Chodník Janíkovce Janíkovce
2005 Radové garáže – Vráble – Žitava Vráble
2004 Chodník Hlavná ulica Janíkovce Janíkovce
2004 Rekonštrukcia WC Ženy I. poschodie – II etapa, budova MsÚ Nitra
2004 Rekonštrukcia polyfunkčného objektu – Vráble Vráble
2004 Stavebné úpravy okrsku MsP Klokočina Nitra
2004 Stavebné úpravy a opravy – Majer Kováčová
2004 Stavebné úpravy a opravy – Sanker Nitra
2004 Zhotovenie betónového chodníku Golianovo
2004 Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ Novomestského – Nitra Nitra
Dizajn: Inart :: Miroslav Ladányi :: 2008 optimalizované pre rozlíšenie 1024x768