Slovak English German

  

SESTERSKÁ FIRMA

eurobetM

Polyfunkčný objekt Čermáň

Názov: Administratívno – prevádzková budova

Umiestnenie: Cabajská 10, Nitra

Úžitková plocha objektu: 354 m2

Pozemok: p.č. 4692/98, 4692/179, 4692/222

Výmera pozemku: LV č. 6669 – 1084 m2

    

Spoločnosť prevádzkuje uvedenú budovu. Nachádza sa na Cabajskej ulici 10, Čermáň, Nitra.

Objekt bol kúpený v rozostavanom stave. Kompletne bol zrekonštruovaný a v súčasnosti je v užívaní.

Objekt je dvojpodlažný s plochou strechou a obdĺžnikovým pôdorysom. V objekte sa nachádzajú kancelárske priestory, ktoré sú na 1.NP a 2.NP a sú navzájom prepojené schodiskom. Ďalej je tu skladový priestor. Tento priestor je možné adaptovať aj na výrobný alebo obchodný, ktorý je prepojený s vonkajšou plochou cez samostatný vstup. V objekte sa nachádzajú sociálne zariadenia, šatne, denná miestnosť pre zamestnancov, technické zázemie s kotolňou. Objekt má vonkajšie skladovacie plochy a parkoviská pre osobné autá.

 

MAPA: